Akademik Danışmanlık

17 Eylül 2020 Perşembe

Kıymetli öğrencilerimiz,
Üniversite yaşamına ve hukuk eğitimine olan bağın kuvvetlendirilmesi, Koranavirüs Salgını dolayısıyla Uzaktan Eğitim olarak yürütülecek akademik sürece uyumun sağlanması, fakültemiz kurallarının öğrenilmesi ile tabi olunan mevzuat, görev, hak ve sorumluluklara dair farkındalığın artırılması, mesleki gelişim, kariyer vb. konularda yönlendirme yapılması amacıyla öğrenim süresini izlemek, ders seçim ve kayıtlarında yardımcı olmak üzere her bir öğrencimizin akademik danışmanı bulunmaktadır.
Öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenebileceğiniz danışmanınız olan öğretim elemanıyla aşağıda verilen iletişim bilgileri üzerinden irtibat kurabilirsiniz.
 
 
ADI SOYADI DÂHİLİ TEL E-POSTA
I.SINIF
Arş. Gör. Gamze Nur Şahin 8733 gamzenur.demir@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Derya Gülsüm Bütün Yılmaz 8703 deryabutunyilmaz@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Enes Kethüda 8740 eneskethuda@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Ensar Kum 8740 ensarkum@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Hilal Yıldız 8726 hilalyildiz@trabzon.edu.tr
II.SINIF
Arş. Gör. Mahmut Ceylan 8735 mahmutceylan@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Betül Kalyoncu Eroğlu 8737 betulkalyoncu@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Enes Yılmaz 8729 enes.yilmaz@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Esra Ata 8733 esraata@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Fatma Nur Süleymanoğlu 8696 fatmanur.süleymanoglu@trabzon.edu.tr
III.SINIF
Arş. Gör. Halil Kökcü 8721 kokcuhalil@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Gizem Zurnacı 8706 gizemzurnaci@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Kağan Turan 8728 kaganturan@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Rukiye Yiğit 8696 rukiyeyigit@trabzon.edu.tr
IV. SINIF
Arş. Gör. Furkan Ünlü 8729 furkan.unlu@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Ali Said Yazıcı 8698 alisaidyazici@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Ekin Sevinç 8705 ekinsevinc@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Safiya Saliha Tombaş 8726 salihatombas@trabzon.edu.tr