Güncelleme Yarıyıl Sonu Sınavları Programı UZEM

04 Haziran 2020 Perşembe

Merhaba

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Dersi ile Türk Dili tarihi dersleri sehven birbiri yerine yazılmıştır. Listede düzeltilmiştir. 

Türk Dili - II dersi sınavı 20.06.2020 10.00-12.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II dersi sınavı 14.06.2020 10.00-12.00 arasında yapılacaktır. 


Sınav programına ulaşmak için tıklayınız