Mezuniyet Sınavları Hakkında

13 Temmuz 2020 Pazartesi

Değerli Öğrencilerimiz, 
Trabzon Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 18inci maddesine göre mezuniyetlerine bir dersi kalan öğrencilere (fakülte, devlet konservatuvarı ve yüksekokullarda sekiz yarıyıl; meslek yüksekokullarında ise dört yarıyılın tüm derslerini başarmış olup sadece bir dersten devamsızlık hariç harf notuyla başarısız olanlar - ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olanlar) başarısız oldukları tek ders için mezuniyet sınavı hakkı verilir.
Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için dersin bulunduğu yarıyıl ortalaması 2,00 ve üstünde ise 100 üzerinden en az 50, yarıyıl ortalaması 2,00 değerinin altında ise en az 60 puan almak zorunludur.
Mezuniyet sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.
Mezuniyet sınavında alınan not, mezuniyet sınavına girilen dersin yarıyılı ortalamasında dikkate alınmaz, öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.
Bu çerçevede, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı sonunda birinci paragrafta belirtilen şartı sağlayan mezun durumunda olan öğrencilerimizin mezuniyet sınav hazırlıklarının zamanında yapılabilmesi için ekteki başvuru dilekçesini doldurup imzaladıktan sonra taranmış dosyayı en geç 15 Temmuz 2020 Çarşamba gününe kadar oidb@trabzon.edu.tr eposta adresine göndermeleri gerekmektedir.
İlgili öğrencilerimize duyurulur.
 
Ek: Mezuniyet Sınavı Başvuru dilekçesi (Tıklayınız)