Hukuk Fakültesi

9. Perşembe Toplantısı: İnşaat Sözleşmesinin Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması Nedeniyle Sona Ermesi

9. Perşembe toplantısını 10 Şubat'ta  araştırma görevlisi Osman Kadir KARAOSMAN'ın sunumu ile gerçekleştirildi. Sunumda bahsedilenelerin kısa özetini aşağıda okuyabilirsiniz. 

Edim sonucuna ulaşmak için genellikle uzun ve meşakkatli bir sürecin gerektiği, yapılacak masrafların önceden kesin olarak tespit edilmesinin güç olduğu inşaat sözleşmelerinde, yüklenici  bedelin sözleşme kurulurken kesin olarak belirlenmesini istemeyecektir. Bu sebeple, inşaat sözleşmelerinde genellikle bedelin kesin olarak belirlenmesinden kaçınılmakta, sözleşmenin kurulması aşamasında bedelin yaklaşık olarak belirlenmesiyle yetinilmektedir. Yüklenicinin inşaatı meydana getirmesi karşılığında alacağı nihai bedel ise fiilen gerçekleşen masraflara göre belirlenecektir. Ancak, yüklenici işi alabilme adına sözleşme kurulması aşamasında masrafları düşük gösterebilir, işi aldıktan sonra ise masrafları yükselterek bedel miktarının yükselmesine neden olabilir veya böyle bir gayesi olmaksızın masrafları yanlış tespit edebilir. Yine, sonradan ortaya çıkan öngörülemeyen nedenlerden dolayı da fiili masraflar tahmin edilenden aşırı ölçüde fazla olabilir. Kanun koyucu, fiili masraflara göre belirlenen nihai bedelin yaklaşık  bedeli aşırı ölçüde aşma ihtimaline karşı iş sahibini koruyucu nitelikte TBK m. 482 hükmünü öngörmüştür. İlgili madde sunumumuzda yaklaşık bedel- keşif bedeli ayrımına ilişkin öğretideki görüşler çerçevesinde ele alınmıştır.

İlgili Resimler

Menüyü Kapat