Hukuk Fakültesi

10. Perşembe Toplantısı: Türk İdari Yargılama Hukukunda Re'sen Araştırma İlkesi

10. Perşembe toplantısını 17 Şubat'ta  araştırma görevlisi Miraç ÇELİK'in sunumu ile gerçekleştirildi. Sunumda bahsedilenelerin kısa özetini aşağıda okuyabilirsiniz. 

Türk idari yargılama usulüne egemen ilkelerden biri olan re’sen araştırma ilkesi gerek doktrinde gerekse yargı kararlarında taraflarca getirilme ilkesinin karşıtı olarak ifade edilmekte ve hâkimin taraflardan bağımsız olarak dava malzemesi topladığı bir yargılama hukuku ilkesi olaraktanımlanmaktadır. Ne var ki, taraf unsurunu dışlayan bu yaklaşıma ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Zira, taraflar, re’senaraştırma ilkesinin uygulanmakta olduğu davalarda da önemli roller ifa etmektedirler. Hatta re’sen araştırma ilkesinin uygulanmakta olduğu davalarda, araştırmanın ve hükmün kaderinin büyük ölçüde taraf çabasına bağlı olduğu dahisöylenebilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun muhtelif hükümleri de re’sen araştırma ilkesinin hâkimin yanında taraf iradesiyle şekillenen boyutuna dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, yargılamanın her bir aktörünün süreç üzerindeki etki ve katkısını göz ardı etmeyen bir yaklaşımla, ilkenin anlam ve kapsamı üzerinde yeniden düşünmeye ihtiyaç vardır.

İlgili Resimler

Menüyü Kapat