Hukuk Fakültesi

13. Perşembe Toplantısı: Şüpheli Fesih

13. Perşembe toplantısını 10 Mart'ta  araştırma görevlisi Safiya Saliha TOMBAŞ'IN sunumu ile gerçekleştirildi. Sunumda bahsedilenelerin kısa özetini aşağıda okuyabilirsiniz. 

Kişisel bir ilişki kuran iş sözleşmesinde güven, özellikle işverenin iş ilişkisini devam ettirebilmesinde önem taşır. İşçinin borca aykırı davranışı ya da suç teşkil eden eylemi, bu güvenin zedelenmesine yol açar. Bu ihlal ya da eylem ispat edilirse işveren geçerli/haklı nedenle fesih yoluna gidebilmektedir.  İspat edilemeyen ancak işverende ciddi ve giderilemeyen bir şüphe oluşturan dolayısıyla güveni sarsan durumlar şüphe feshine yol açmaktadır. Mevzuatta şüphe feshine ilişkin özel bir düzenleme yoktur. Alman Hukukunda yüz yıla yakın bir süredir tartışılan bu kavram, Türk Hukukunda Yargıtay'ın 2007 yılında şüphe feshine ilişkin verdiği ilk kararından itibaren içtihatlar ve öğreti görüşleriyle şekillenmektedir. Bir yanda işverenin işletme özgürlüğü bir yanda işçinin masum olma ihtimaline karşın işini kaybetme riski karşısında şüphe feshinde adil bir dengenin kurulması önem taşımaktadır.

İlgili Resimler

Menüyü Kapat