Hukuk Fakültesi

Dekanın Mesajı

Değerli Gençler,
 
Hukuk Fakültesi 2007 yılında kurulmuş olup, mezun gruplarını iyi birer hukukçu olarak uğurlamanın haklı gururunu yaşamaktadır. Gelişimini büyük bir hızla sürdüren fakültemiz, dinamik akademik kadrosuyla çağın gereklerine uygun bir hukuk eğitimi için azim ve hevesle kökleşme gayreti içindedir. Bu gayretin ilk gayesi hukukun üstünlüğü prensibini ilke edinmiş, adalet ve hakkaniyet yolunda emek verme hedefiyle hareket eden genç hukukçular yetiştirmektir. Bu niteliklere sahip bir hukukçu profili devletimiz ve milletimiz için büyük bir önem arz etmektedir. İşte bu öneme binaen, fakültemiz, Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi Türkiye’nin en eski ve köklü üniversitelerinden birisinin bünyesinde, gelenekten can suyu alan bir fakülte olarak ortaya çıkmıştır. Yeşil ile mavinin en güzel tonlarıyla buluştuğu yerde, Trabzon’umuzda, yerel değerlerle uluslararası standartları mezcederek, ortak idealleri paylaşan, gerçek hayatı kavrayan bir hukuk olgusu inşa etmek temel kaygılarımızdan biridir.  
 “Hak” ve “Hukuk” yolunda kendini yetiştirmiş, çok yönlü, donanımlı, sorun çözme kabiliyeti ve muhakeme gücü olan, pür bilginin yanında hukuk bilinci de gelişmiş, hukukun üstünlüğünü şiar edinmiş meslektaşlar yetiştirmek gayreti ile başladığımız hukuk eğitimi verme yolunda daha on sene dahi geçmeden büyük bir yol kat etmiş olduğumuza inanıyorum. Mezun öğrencilerimiz Türkiye’nin dört bir yanında gerek devlet kademelerinde, gerek hâkim, savcı, avukat gibi önemli görevlerde büyük başarılar elde ettikleri haberlerini almanın mutluluğu içindeyiz.
Fakültemiz, sadece lisans düzeyinde değil, lisansüstü düzeyde de, hem yüksek lisans hem de doktora programları ile nitelikli hukukçu yetiştirme yolunda son derece başarılı sonuçlar elde etmektedir. Türkiye’nin çeşitli hukuk fakültelerinde lisans eğitimini tamamlamış hâkimler, savcılar ve avukatlar lisansüstü eğitimi için hali hazırda programlarımızda öğrenimlerine devam etmektedirler.
Hukuk eğitiminin sadece yazılı hukuk kurallarını öğrenmekten ibaret olmadığı, aslında hak ve adaletin tecellisi için çıkılan uzun bir yolculuk olduğu, başarılı bir hukukçunun kendi gelişimi için daima yolda olması gerekliliğinin temel bakış açısını oluşturduğu, değişim, gelişim ve dinamizmin daima önde tutulduğu fakültemizde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.
Esen kalın…
 
                                                                                                                                                                                                                                 Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU
                                                                                                                                                                                                                                              DEKAN V.
Menüyü Kapat