Hukuk Fakültesi

Hakkımızda

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Üniversite senatosunun 18.05.2007 tarih ve 211/10 sayılı kararında görüşülmüş olup, 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10.09.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.Daha sonra 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile kurulan Trabzon Üniversitesine bağlanmıştır.
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak 2008-2009 eğitim öğretim yılında ilk kez 20 öğrenci alınmış ve bu öğrenciler Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenimlerine devam etmişlerdir. 2009-2010 eğitim öğretim yılı üniversitemiz merkez kampüsü içerisindeki Fakülte dersliklerinde, 2010-2011 eğitim yılından itibaren Fakültemiz Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin merkez kampüsü içerisinde kendisine özgülenen binasında eğitim vermektedir.
Fakültemiz kuruluşundan itibaren gerek akademik gerekse idari kadrosunu güçlendirmiş ve bölgesinin en genç ve dinamik hukukçu kadrosuna sahiptir. 
Fakülte binamızda farazi duruşma salonu Türkiye’deki ender salonlardan birisi olup, birçok gerçek duruşma salonundan daha donanımlıdır. Öğrencilerimiz burada hem ulusal yarışmalara hazırlanmakta hem de ders içerisinde gördükleri teorik bilgileri uygulamaya dökerek gerçek dava deneyimi kazanmaktadırlar. 2 Amfi ve 8 sınıfta eğitimi sürdüren fakültemizde aynı zamanda öğrencilerin ders çalışmaları için bir okuma salonu mevcuttur
Fakültemiz bünyesinde kurulu akademik ve sportif kulüplerle birlikte öğrencilerimiz sosyal yaşamlarına katkı sunmaktadırlar. Dönemsel olarak yapılan spor faaliyetleri ile öğrenci kongreleri fakültemizce desteklenmekte, sempozyum ve konferanslar ile alanında uzman kişiler ile yüksek yargı mensupları ağırlanarak öğrencilere deneyimlerini aktarma şansı yaratılmaktadır. 
Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin Hakimlik ve Savcılık sınavlarında ciddi bir düzeyde başarı elde etmişlerdir.

Menüyü Kapat