Hukuk Fakültesi

Misafir Öğretim Üyeleri

Fakültemize 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Destek Veren Hocalarımız

Dr. Öğr. Üyesi Sevda KESKİN Piri Reis Üniversitesi Milletlerarası Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDEMİR Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi  Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Murat UYUMAZ Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi  Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Fakültemize 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Destek Veren Hocalarımız

Prof. Dr. Çiğdem KIRCA  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Eşya Hukuku
Prof. Dr. Hülya KARADENİZ Karadeniz Teknik Üniversitesi  Adli Tıp
Prof. Dr. Naim DEMİREL  FSMV Üniversitesi Uluslararası Hukuk
Prof. Dr. Osman PEHLİVAN Karadeniz Teknik Üniversitesi  Devlet Bütçesi
Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU Bahçeşehir Üniversitesi  Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Ender DEMİR İstanbul Kültür Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YADİGAROĞLU Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SOYTÜRK Karadeniz Teknik Üniversitesi  Siyaset Bilimi
Av. Mehmet ŞENTÜRK Trabzon Barosu Hukuk Metodolojisi
Hamit DÜNDAR Yargıtay Üyesi  İcra-İflas Hukuku, Hukuk ve Yargıda Mesleki Etik

Fakültemizin Kuruluşundan Bu Yana Destek Veren Hocalarımız 

Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Prof. Dr. Aydın GÜLAN İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku
Prof. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Medeni Hukuk
Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ Anayasa Mahkemesi  Anayasa Hukuku 
Doç Dr. Yıldıray SAK Maltepe Üniversitesi Uluslararası Hukuk
Doç. Dr. Abdülkerim YILDIRIM  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Medeni Hukuk
Doç. Dr. Mehmet KILIÇ  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Borçlar Hukuku 
Doç. Dr. Saim OCAK  Marmara Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Halit UYANIK  İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞAHİN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Medeni Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ  Dokuz Eylül Üniversitesi  Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Taylan Özgür KİRAZ Maltepe Üniversitesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku
Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU Hakim ve Savcılar Kurulu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilişim Hukuku
Av. Mehmet ŞENTÜRK Trabzon Barosu Avukatlık Hukuku
Av.Nedim Şenol ÇELİK Trabzon Barosu Medeni Usul Hukuku
Menüyü Kapat