Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (YL) (TEZSİZ) (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Program Tanımları
Kuruluş
Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesine bağlı olarak 2011- 2012 Akademik Yılında kurulmuştur. Lisansüstü programımız, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile kurulan Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne devredilmiştir. Programımız halen 37 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm koşullarını yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlara “Kamu Hukuku Anabilim Dalında Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisansüstü programlara başvuran adaylara giriş sınavı yapılır. Giriş sınavı yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılır. Giriş sınavına katılmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların başvuru puanı ALES’in %55’i, mezuniyet ortalamasının %35’i ve giriş sınavından alınan puanın %10’u toplanarak hesaplanır. Başvuru puanı 60’ın altında hesaplanan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Önceki öğrenmenin tanınması kapsamında; bir programı daha önce tamamlayamamış olan öğrenciler, programımıza kabul edilmesi halinde o programdan almış oldukları derslerden en fazla iki dersi zorunlu kredi yüküne saydırabilir. Yine bu kapsamda herhangi bir lisansüstü programda “Bilimsel Araştırma ve Etik” dersini veya bu derse eşdeğerliği kabul edilmiş bir dersi alan öğrenci, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bu dersten muaf sayılır. Benzer şekilde yatay geçiş başvurusu kabul edilen bir öğrencinin de daha önce kayıtlı olduğu
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezli Yüksek Lisans Programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programlarında biri “Bilimsel
Program Profili
Kamu Hukuku Anabilim Dalı Tezisz Yüksek Lisans Programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Program, bu kapsamında dersler içermekte, hukuk fakültesi mezunlarına nitelikli eğitim sağlamayı hedefleyen bir lisansüstü öğretim profiline sahiptir.
İstihdam Olanakları
Bu program mezunları akademisyen, avukat, hakim, savcı vb. mesleklerinde istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlaryna Geçit
Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayan mezunlar, gerekli şartları sağlamaları koşuluyla alanla ilgili olan ve/veya kendilerini kabul eden Kamu Hukuku Anabilim Dalı lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için “Yeterlik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklanan koşulları tamamlamak gerekmektedir. Bu koşulların yanı sıra mezun olabilmek için öğrencinin tez savunma sınavında başarılı olması ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlaması gerekir. Öğrencinin, bu koşulları Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde yer verilen azami süreler içerisinde yerine getirmesi gerekir.
Çalışma şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CİN, Kamu Hukuku Anabilim Dalı ve Yüksek Lisans Programı Başkanı’dır. E-posta: mcin@trabzon.edu.tr Adresi : Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi 61080 TRABZON Telefonu : +90 462 3778652 Belge Geçer : +90 462 325 27 92
Bölüm Olanakları
Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nın eğitim ve öğretim faaliyetleri, Hukuk Fakültesi binasındaki dersliklerde, toplantı ve ders odalarında yapılmaktadır. Anabilim dalımız; 1 okuma salonu, 1 toplantı odası ve 1 seminer odası olanaklarına sahiptir. Bölüm olanakları açısından Trabzon Üniversitesi Kütüphanesi'nin basılı ve elektronik kaynakları öğrencilerin erişimine açık olduğu gibi, öğrencilerimiz abone olunan veritabanlarından da yararlanabilmektedirler.
Menüyü Kapat