Hukuk Fakültesi

Misyon-Vizyon

FAKÜLTEMİZİN MİSYONU
Hukuk formasyonuna sahip nitelikli hukukçular yetiştirmektir. Bu hukukçuların meslek yaşamları ne olursa olsun aldıkları eğitim itibariyle, hukukun üstünlüğüne ve hukuk devletinin gereklerine bağlı olarak bir yaşam sürdürebilmelerini sağlayacak hukuki donanıma, fikri ve ahlaki alt yapıya sahip bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Diğer yandan mezunlarımızın, adaletin gerçekleşmesinin temel taşları olacakları bilinciyle hareket edebilmelerini; avukat olarak kişilerin haklarını savunabilmelerini, savcı olarak kamunun haklarını koruyabilmelerini, hakim olarak adalet dağıtabilmelerini ve bilim insanı olarak eleştirel ve analitik düşünce ile yeni ufuklar açabilmelerini sağlamaktır.
 
Fakültemiz, gerek öğrencilerimizi gerekse kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak için yoğun ve düzenli  bir şekilde, konferans, seminer, panel ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler ile sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde, alanlarında yetkin bilim insanları fakültemizde sıklıkla konuk edilmektedir. 
 
FAKÜLTEMİZİN VİZYONU
Hukuk Fakültesi misyonuyla doğru orantılı olarak, lisans düzeyindeki başarılarını lisansüstü öğretim düzeyinde de devam ettirmeyi arzulamaktadır. Fakültemiz sadece lisans öğretimi vermeyi değil, lisansüstü programlarıyla hukuk camiasına nitelikli akademisyenler kazandırmayı da görev edinmiştir. Ayrıca bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle ülkemizde hukuk biliminin gelişimine öncülük etmeyi amaçlamaktadır.
             Hukuk Fakültesi, gerek öğrencileri gerekse akademik kadrosuyla, sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası alanda da kendisinden söz ettirecek bir amaca yönelmiştir. Fakültemiz evrensel hukuk  öğretimi ilkeleri çerçevesinde hukuk biliminin sadece öğretildiği değil, aynı zamanda üretildiği bir bilim yuvası olarak, kamu hizmeti bilincine sahip, hukuk devleti ilkesini benimseyen, insan haklarına saygılı ve demokratik değerleri savunan çağdaş hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Menüyü Kapat