Hukuk Fakültesi

Kurgusal Ceza Davası Yarışması

TRABZON ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KURGUSAL CEZA DAVASI YARIŞMASI

 

                  I. AMAÇ

Bu yarışma, katılımcıların hukuki yeteneklerini geliştirmek ve ceza davası süreçlerine dair pratik deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Katılımcılar, kurgusal bir ceza davası üzerinden savunma veya savcılık rolünde yer alarak mahkeme salonunda deneyim kazanacaklardır.

 

II. GENEL BİLGİLENDİRME

Yarışma, bir kurgusal ceza davası üzerinden gerçekleştirilecektir. Dava konusu olay 4 Mart 2024 tarihinde katılımcılara bildirilecektir. Katılımcılar hem savunma hem de iddia rolleri ile dava sürecine katılacaklardır. Dava, fakültemiz duruşma salonunda taklit edilecektir. Fakültemiz gerçek bir mahkeme duruşması atmosferi sağlamak için gerekli tüm düzenlemeleri yapacaktır.

Yarışma, sonradan duyurulacak bir tarih ve saatte başlayacak ve dava sürecinin tüm aşamaları ilan edilecektir. Katılımcılar, bir dava dosyası hazırlayacak, delil sunumları yapacak ve mahkeme sürecine katılacaklardır.

 

                 III. KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya yalnız fakültemiz öğrencileri katılabilir. Takımlar en az 3 en fazla 5 kişiden oluşturulabilecektir. Yarışma 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize yönelik olup 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden de en fazla 1 kişiye yer verilebilir. Takımlar birer temsilci/sözcü belirleyerek, bu kişi, 1 Mart 2024 mesai saati bitimine kadar takım üyeleri ile sınıflarını salih.ozkan@trabzon.edu.tr adresine bildirmelidir.

 

                 IV. YARIŞMA TAKVİMİ

                 a. Takımların Belirlenmesi ve Kayıtları:                      1 Mart 2024

                 b. Takımların İlanı                                :                      4 Mart 2024

                 c. Yarışma Konusu Olayın İlanı           :                      4 Mart 2024

                 d. Dosyaların Teslimi                            :                      19 Nisan 2024

                 Sözlü aşama tarihi, jüri ile takım kurası, yazılı değerlendirme aşaması tamamlandığında ilan edilecektir.

 

                 V. YAZILI AŞAMA KURALLARI

Yarışmacılar dava konusu olay üzerinden bir savcılık dosyası hazırlayacaktır. Bu dosya bir adet iddianame ve bu iddianameye yönelik bir savunma dilekçesi yanında deliller, tutanak gibi tüm belgeleri içermelidir. Katılımcılar olayla ilgili olmak kaydıyla her türlü delili oluşturabilir. Yazılı aşamaya katılma hakkı için dosyaların teslim tarihinden önce fakültemiz sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Dosyalar şu kriterlere göre değerlendirilecektir: Maddi ceza hukuku bilgisi, ceza muhakemesi bilgisi, dosyada yer alan tutanakların tamlığı, konuya ilişkin yargı kararlarından yararlanma. Yazılı aşamadan en fazla 40 puan alınabilir.

 

                 VI. SÖZLÜ AŞAMA KURALLARI

Takımlar şu kriterlere göre değerlendirilecektir: Doğrudan soru yöneltme becerisi, çapraz sorgu yapma becerisi, vücut dilini kullanma becerisi, sözlü anlatım yeteneği, maddi ceza hukuku bilgisi, ceza muhakemesi bilgisi, duruşma düzenine uyum. Sözlü aşamadan en fazla 60 puan alınabilir.

Sözlü aşamada aşağıdaki kurallar geçerlidir:

-Her katılımcı, savunma veya iddia argümanlarını sunmak için belirlenen süre içinde konuşmalıdır.

-Belirlenen süre sınırlarına uyulmaması durumunda, katılımcının puanları etkilenebilir.

-Katılımcılar, mahkeme salonunda profesyonel ve saygılı bir davranış sergilemelidir.

-Kaba veya saygısız davranışlar, organizatörler tarafından ciddiye alınır ve gerekli önlemler tertip edilir.

-Katılımcılar, sunacakları delilleri önceden hazırlamalı ve usulüne uygun bir şekilde sunmalıdır.

-Karşı tarafın itiraz hakkına saygı gösterilmelidir.

-Katılımcılar, hukuki argümanlarını mantıklı ve hukuka uygun bir şekilde temellendirmelidir.

Karşı tarafın argümanlarına etkili bir şekilde cevap verilmelidir.

-Jüri üyeleri ve diğer katılımcılar, katılımcılara sorular yöneltebilir.

-Katılımcılar, soruları anlayışlı bir şekilde yanıtlamalı ve hukuki bilgilerini sergilemelidir.

-Katılımcılar, dava sürecinin ilerleyen kısımlarını dikkate almalı ve önceki argümanlarına uygun bir şekilde devam etmelidir.

-Mahkeme sürecinin sonuçlarına dair öngörülerde bulunulabilir.

-Tüm katılımcılar, dava süreci boyunca hukuki etik kurallarına uymalıdır.

-Etik dışı davranışlar, organizatörler tarafından uygun şekilde ele alınır.

Bu kurallara uyulmaması durumunda, organizatörler uygun önlemleri alma yetkisine sahiptir. Bu kurallar, sözlü aşamada adil bir yarışma ortamı sağlamak için önemlidir. Katılımcılar, bu kurallara uymakla yükümlüdürler ve herhangi bir ihlal durumunda organizatörlerin gerekli önlemleri alma ve bunu puanlamaya yansıtma yetkisi saklıdır. Bu kurallar uygun olduğu ölçüde yazılı aşamada da kıyasen uygulanır.

 

                 VII. ÖDÜLLER

Birinci, ikinci ve üçüncü dereceye giren katılımcılara ödüller verilecektir.

Ödüller hukuk alanında eğitici materyaller ve final sınavında ek puandır.

 

                 VIII. NOT

Bu yönerge, katılımcıların adil bir yarışma ortamında hukuki becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, lütfen organizasyon komitesiyle salih.ozkan@trabzon.edu.tr mail adresi üzerinden iletişime geçiniz.

Galeri

Menüyü Kapat